ข้อมูลนักวิชาการ

กุลดารา เพียรเจริญ

Kuldara Peanjaroenคำนำหน้าชื่อ: นาง
การศึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน: สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่อยู่: เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัด: สงขลา
รหัสไปรษณีย์: 90000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: เลขที่ 177/306 หมู่ที่ 9 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัด: สงขลา
รหัสไปรษณีย์: 90000

โทรศัพท์:
โทรสาร: 074327005
อีเมล: kuldara@hotmail.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts