ข้อมูลนักวิชาการ

กนกวรรณ แก้วอุไทย

Kanokwan Kaewuthaiคำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่อยู่: เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัด: ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์: 83000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัด: ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์: 83000

โทรศัพท์: 076215133
โทรสาร: 076215133
อีเมล: kanokkook@hotmail.com
อีเมลสำรอง: kanokwan.t@pkru.ac.th
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts