ข้อมูลนักวิชาการ

กฤต พันธุ์ปัญญา

Krit Phanpanyaคำนำหน้าชื่อ: นาย
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่อยู่: เลขที่ 236 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัด: แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์: 58000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 236 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัด: แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์: 58000

โทรศัพท์: 053613263
โทรสาร:
อีเมล: kritphanpanya@gmail.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts