ข้อมูลนักวิชาการ

เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

Yeamdao Narangajavanaคำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา: ดร.

สถานที่ทำงาน: สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่อยู่: 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์: 80161

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์: 80161

โทรศัพท์: 075672242, 075672201
โทรสาร: 075672202
อีเมล: nyeamdao@wu.ac.th
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts