ข้อมูลนักวิชาการ

รุ่งรวี จิตภักดี

Rungrawee Jitpakdeeคำนำหน้าชื่อ: นาง
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์: 80161

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์: 80161

โทรศัพท์: 075672244, 075672201
โทรสาร: 075672202
อีเมล: jrungraw@wu.ac.th
อีเมลสำรอง: rungrawee.wms@gmail.com
เว็บไซต์:
facebook: https://www.facebook.com/bee.jit.9

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts