ข้อมูลนักวิชาการ

แก้วตา ม่วงเกษม

Kaewta Muangasameคำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา: ดร.

สถานที่ทำงาน: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่: เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัด: นครปฐม
รหัสไปรษณีย์: 73170

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัด: นครปฐม
รหัสไปรษณีย์: 73170

โทรศัพท์: 024415090
โทรสาร: 024410496
อีเมล: kaewta.mua@mahidol.ac.th
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook: https://www.facebook.com/Kaewta Muangasame

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts