ข้อมูลนักวิชาการ

กฤตพา แสนชัยธร

Krittapa Samchaitornคำนำหน้าชื่อ: นาย
การศึกษา: ผศ.ดร.

สถานที่ทำงาน: คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่: เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์: 40002

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์: 40002

โทรศัพท์: 043202401
โทรสาร:
อีเมล: skrittapha@gmail.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษาผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts