ข้อมูลนักวิชาการ

รวิวรรณ พวงสอนคำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่อยู่: เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัด: สงขลา
รหัสไปรษณีย์: 90000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัด: สงขลา
รหัสไปรษณีย์: 90000

โทรศัพท์: 074324246
โทรสาร: 074324246
อีเมล: aui_songkhla@yahoo.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษาผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts