ข้อมูลนักวิชาการ

กาญจนา เงารังษี

Kanjana Ngourungsiคำนำหน้าชื่อ: นาง
การศึกษา: ศาสตราจารย์พิเศษ ระดับ 9

สถานที่ทำงาน: สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่: เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนพิษณุโลก - นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัด: พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์: 65000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: เลขที่ 245/69 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัด: พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์: 65000

โทรศัพท์: 055961000
โทรสาร: 055961103
อีเมล:
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts