ข้อมูลนักวิชาการ

กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว

Kritnaphat Singseewoคำนำหน้าชื่อ: นาย
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่: เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44000

โทรศัพท์: 043970753
โทรสาร:
อีเมล: supermax-@hotmail.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษาผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts