ข้อมูลนักวิชาการ

ขวัญยุพา ศรีสว่าง

Kwanyupa Srisawangคำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่อยู่: เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัด: นครปฐม
รหัสไปรษณีย์: 73000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัด: นครปฐม
รหัสไปรษณีย์: 73000

โทรศัพท์: 034261068, 034261021 ต่อ 760
โทรสาร: 034261068
อีเมล: khuanyu@hotmail.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์: http://pws.npru.ac.th/khuanyupa
facebook: https://www.facebook.com/khuanyupa.srisawang

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts