ข้อมูลนักวิชาการ

กรวรรณ สังขกร

Korawanna Sungkhakornคำนำหน้าชื่อ: นาง
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: กลุ่มงานศึกษาและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50200

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50200

โทรศัพท์: 053942571
โทรสาร: 053942572
อีเมล: korawana@hotmail.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์: http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/web2010/?page_id=360
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษาผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts