ข้อมูลนักวิชาการ

กมลทรรศน์ นวลอนันต์

Kamothat Nualananคำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา: ดร.

สถานที่ทำงาน: คณะวิทยาการจัดการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อยู่: เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัด: นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์: 30000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: คณะวิทยาการจัดการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัด: นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์: 30000

โทรศัพท์: 044272940
โทรสาร: 044272941
อีเมล: kamonthat_n@nrru.ac.th
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษาผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts