ข้อมูลนักวิชาการ

กมล เสวตสมบูรณ์

Gamon Savatsomboonคำนำหน้าชื่อ: นาย
การศึกษา: ดร.

สถานที่ทำงาน: สาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่: ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: สาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44000

โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล: gamon.s@acc.msu.ac.th
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษาผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts