ข้อมูลนักวิชาการ

กนกวรรณกรณ์ หลวงวังโพธิ์คำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: สาขาการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ที่อยู่: เลขที่ 113 หมู่12 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทองตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
จังหวัด: ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์: 45120

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่ 113 หมู่12 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทองตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
จังหวัด: ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์: 45120

โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ
ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts