ข้อมูลนักวิชาการ

กนกเกล้า แก้วกล้า

Kanokklao Kaewklaคำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา: ดร.

สถานที่ทำงาน: โปรแกรมการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ที่อยู่: เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัด: บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์: 31000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 439 เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัด: บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์: 31000

โทรศัพท์: 044621204
โทรสาร: 044621204
อีเมล:
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษาผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts