ข้อมูลนักวิชาการ

กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์

Kannapap Pongponratคำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา: ดร.

สถานที่ทำงาน: วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์: 10200

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์: 10200

โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล: kannapap@hotmail.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook: https://www.facebook.com/kannapa.pongponrat

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts