ข้อมูลนักวิชาการ

กนก บุญศักดิ์

Kanok Boonyasakคำนำหน้าชื่อ: นาย
การศึกษา: ดร.

สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อยู่: เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัด: นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์: 30000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัด: นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์: 30000

โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล: t_kanok@windowlive.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts