ข้อมูลนักวิชาการ

กชธมน วงศ์คำ

Kochtamon Wongkamคำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา: ดร.

สถานที่ทำงาน: สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่อยู่: เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44000

โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล: kochtamon@gmail.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษาผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts