ข้อมูลนักวิชาการ

กนกพร รอดเขียนคำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่: เลขที่ 103 หมู่ที่ 3 อาคารศรีโคตรบูรณ์ ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัด: นครพนม
รหัสไปรษณีย์: 48000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 103 หมู่ที่ 3 อาคารศรีโคตรบูรณ์ ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัด: นครพนม
รหัสไปรษณีย์: 48000

โทรศัพท์: 042532468
โทรสาร: 042532469
อีเมล: praewary@gmail.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ
ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts