ข้อมูลนักวิชาการ

กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย

Kittisak Klinmuenwaiคำนำหน้าชื่อ: นาย
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคอินเตอร์ลำปาง
ที่อยู่: เลขที่ 173/1 ถนนพหลโยธิน ตำเบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัด: ลำปาง
รหัสไปรษณีย์: 52100

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคอินเตอร์ลำปาง เลขที่ 173/1 ถนนพหลโยธิน ตำเบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัด: ลำปาง
รหัสไปรษณีย์: 52100

โทรศัพท์: 054811603
โทรสาร: 054-811602
อีเมล: kittiya_kitty@hotmail.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts