ข้อมูลนักวิชาการ

กัมปนาท ปิยะธำรงชัย

Kampanart Piyathamrongchaiคำนำหน้าชื่อ: นาย
การศึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน: คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่: 99 หมู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนสายพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัด: พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์: ุ65000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 99 หมู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนสายพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัด: พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์: ุ65000

โทรศัพท์: 055962756
โทรสาร:
อีเมล: kampanart@nu.ac.th
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts