ข้อมูลนักวิชาการ

กิตติ สัจจาวัฒนา

Kitti Satchawattanaคำนำหน้าชื่อ: นาย
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่: เลขที่ 219 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัด: พะเยา
รหัสไปรษณีย์: 56000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 219 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัด: พะเยา
รหัสไปรษณีย์: 56000

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 3156
โทรสาร: 054466716
อีเมล: k_satjawattana@hotmail.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษาผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts