ข้อมูลนักวิชาการ

เกลียว เสร็จกิจ

Gliew Setkitคำนำหน้าชื่อ: นาง
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: สำนักงานคณะเพลงพื้นเมือง
ที่อยู่: เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด: สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์: 72000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด: สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์: 72000

โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts