ข้อมูลนักวิชาการ

กิรฐากร บุญรอด

Kirathakon Boonrodคำนำหน้าชื่อ: นาย
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: สาขาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ที่อยู่: เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์: 80280

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์: 80280

โทรศัพท์: 075392027
โทรสาร:
อีเมล: wb.boonrod@gmail.com
อีเมลสำรอง: kirathakon@gmail.com
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts