ข้อมูลนักวิชาการ

วาสนา สุวรรณวิจิตร

Wassana Suwanvijitคำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา: ดร.

สถานที่ทำงาน: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่อยู่: เลขที่ 140 ถนนกาญจนวณิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัด: สงขลา
รหัสไปรษณีย์: 90000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถนนกาญจนวณิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัด: สงขลา
รหัสไปรษณีย์: 90000

โทรศัพท์: 074317600
โทรสาร: 074443977
อีเมล: swassana@gmail.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts