ข้อมูลนักวิชาการ

วรพจน์ ตรีสุข

Worrapot Treesukคำนำหน้าชื่อ: นาย
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ที่อยู่: เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัด: ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์: 83000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัด: ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์: 83000

โทรศัพท์: 0762404747 ต่อ 8000
โทรสาร:
อีเมล:
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts