ข้อมูลนักวิชาการ

กุลวรา สุวรรณพิมล

Kulwalar Suwanpimolคำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ที่อยู่: เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัด: ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์: 83000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัด: ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์: 83000

โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ
ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts