ข้อมูลนักวิชาการ

วาสนา ขวัญทองยิ้ม

Wassana Kwantongyimคำนำหน้าชื่อ: นาง
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ที่อยู่: เลขที่160 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัด: สงขลา
รหัสไปรษณีย์: 90000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่160 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัด: สงขลา
รหัสไปรษณีย์: 90000

โทรศัพท์: 0-7426-0268
โทรสาร: 0-7426-0269
อีเมล: moojeab_20@hotmail.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษาผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts