ข้อมูลนักวิชาการ

ยกสมน เจ๊ะเฮงคำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่: เลขที่ 36 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์: 84320

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 36 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์: 84320

โทรศัพท์: 077 913 372
โทรสาร:
อีเมล: yoksamon.sru@gmil.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษาผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts