ข้อมูลนักวิชาการ

จตุพล ชูจันทร์

Chatupol Chujanคำนำหน้าชื่อ: นาย
การศึกษา: ดร.

สถานที่ทำงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่: เลขที่ 272 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์: 84100

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 272 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์: 84100

โทรศัพท์: 077-913363 ต่อ 1133
โทรสาร:
อีเมล: CHCH2499@hotmail.com
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษาผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts