ข้อมูลนักวิชาการ

มาฆฤกษ์ ชูช่วย

Makharerk Chouchuayคำนำหน้าชื่อ: นาย
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: คณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาที่ตั้ง ตรัง
ที่อยู่: เลขที่139 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัด: ตรัง
รหัสไปรษณีย์: 92000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: เลขที่ 139 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัด: ตรัง
รหัสไปรษณีย์: 92000

โทรศัพท์: 0752212129ต่อ6813
โทรสาร: 075221216
อีเมล: makharerk_cho@hotmail.com
อีเมลสำรอง: makharerk_cho@hotmail.com
เว็บไซต์: http://www.dusittrang.com
facebook: https://www.facebook.com/makharerk.chouchuay

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts