ข้อมูลนักวิชาการ

กฤป จุระกะนิตย์

Krip Jurakanitคำนำหน้าชื่อ: นาย
การศึกษา: ดร.

สถานที่ทำงาน:
ที่อยู่:
จังหวัด: สงขลา
รหัสไปรษณีย์: 90110

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จังหวัด: สงขลา
รหัสไปรษณีย์: 90110

โทรศัพท์: 0-7428-2000
โทรสาร: 0-7455-8941
อีเมล: kj_bright@psu.ac.th
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts