ข้อมูลนักวิชาการ

กรกมล ซุ้นสุวรรณ

Kornkamol Soonsuwanคำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ที่อยู่: เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่
จังหวัด: สงขลา
รหัสไปรษณีย์: 90110

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่
จังหวัด: สงขลา
รหัสไปรษณีย์: 90110

โทรศัพท์: 074-200322
โทรสาร:
อีเมล: ornkamol@hu.ac.th
อีเมลสำรอง:
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts