ผลงานนักวิชาการ

ผลงาน
ทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปี 2554
http://airline.inter.sru.ac.th/2014/01/31/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E/

โดย นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย

Tags

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts