ผลงานนักวิชาการ

ผลงาน
แนวโน้มการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้กับอาหารไทย ประยุกต์สำหรับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาอาหารไทย-ฮาลาล ไทย-เวียดนาม ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุ่น และไทย-ตะวันตก

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts